Logotipo renpo

linkbuilding

El linkbuilding o creació d’enllaços et donarà força al teu posicionament a Google.

Què és la construcció d'enllaços o linkbuilding?

La construcció d’enllaços es centra en la creació de relacions per tenir un enllaç que porti d’un lloc web extern a el teu propi. Ha estat el nucli de l’estratègia de SEO durant més de quinze anys i ha servit com a mètode certificat per millorar la posició en els resultats de Google. Contràriament a la creença comuna en l’escena del SEO, la construcció d’enllaços segueix jugant un paper valuós, encara que la construcció d’enllaços no és l’únic component d’una estratègia de SEO sòlida.

Com ho fem

El nostre enfocament de "Barret Blanc"

La construcció d’enllaços es centra en la preparació d’enllaços entrants orgànics que serveixen a un propòsit de valor més enllà de ser un enllaç a un lloc web. Els motors de cerca valoren els enllaços que tenen un propòsit, com el d’enllaçar amb un recurs de valor o una notícia rellevant relacionada amb el contingut en què apareix l’enllaç. Treballem per desenvolupar relacions significatives amb diferents publicacions i recursos en línia per tal de donar-los una raó vàlida per enllaçar amb un lloc web. No participem en cap estratègia de “barret negre” que tingui com a objectiu l’entrada massiva d’enllaços.

 

Auditoria d'enllaços

Si alguna vegada has contractat una companyia de SEO abans, hi ha una possibilitat que ja hagin fet alguna cosa de construcció d’enllaços. Els nostres experts en linkbuilding realitzen una auditoria exhaustiva dels enllaços entrants per determinar la qualitat dels mateixos, l’autoritat dels enllaços i si algun d’ells va ser construït de forma maliciosa. Els enllaços defectuosos poden danyar el rendiment del SEO i els enllaços trencats poden impedir el desenvolupament del SEO.

Eliminació d'enllaços

Els mals enllaços poden reduir l’efectivitat de la construcció d’enllaços naturals i les iniciatives de SEO. Les fonts dels mals enllaços poden variar des competidors gelosos que realitzen un SEO negatiu fins a companyies de SEO menys experimentades que subcontracten els seus esforços de construcció d’enllaços. Treballem per eliminar els mals enllaços entrants, mentre que desautoritzem els que no es poden eliminar per millorar les accions de construcció d’enllaços positius.

 

Altres serveis de posicionament web

icono rediseño web
SEO Local Barcelona

Capta els clients que tens a prop

seo on page
SEO On page

Optimitzem els elements interns de la teva web.

Manteniment WordPress

Com funciona WordPress?​

La teva pàgina web està feta amb WordPress, el gestor de continguts per a creació de webs més popular del mercat. És un sistema robust i flexible que permet que fer pàgines de tot tipus: blocs, corporatives, botigues online, etc.

També, per ells, és un programari complex i que rep constants actualitzacions per millorà el seu rendiment, afegir noves funcionalitats i evitar problemes de seguretat.

WordPress augmenta les seves possibilitats amb els plugins, que són extensions complementàries que instal·les per cobrir una necessitat concreta. Per exemple, hi ha plugins per captar subscriptors, posar un xat de suport a la teva web, millorar la velocitat de càrrega, col·locar botons per compartir en xarxes socials, afegir passarel·les de pagament … pràcticament tot el que se t’ocurreixi.

Tant la versió de WordPress com els plugins instal·lats en la teva web han d’estar actualitzats a l’última versió per garantir el correcte funcionament de la teva pàgina. El problema d’això és que pot sorgir incompatibilitats entre ells.

Què aconsegueixes amb el manteniment?
  • Mantenir actualitzat WordPress i els plugins instal·lats
  • Resolució de possibles incompatibilitats entre ells
  • Còpies de seguretat setmanals de la web actualitzades en un servidor propi extern
  • Recuperació del web en cas de desastre
  • Suport i resolución de dubtes via email

El manteniment no inclou actualització de contingut ni modificacions de la pàgina web a petició de client. Per Això, és aconsellable contractar una borsa de treball a part.

Mantenimiento WordPress

¿Cómo funciona WordPress?

Tu página web está hecha en WordPress, el gestor de contenidos para creación de webs más popular del mercado. Es un sistema robusto y flexible que permite hacer páginas de todo tipo: blogs, corporativas, tiendas online, etc.

También, por ello, es un software complejo y que recibe constantes actualizaciones para mejorar su rendimiento, añadir nuevas funcionalidades y evitar problemas de seguridad.

WordPress aumenta sus posibilidades con los plugins,que son extensiones complementarias que instalas para cubrir una necesidad concreta. Por ejemplo, hay plugins para captar suscriptores, poner un chat de soporte en tu web, mejorar la velocidad de carga, colocar botones para compartir en redes sociales, añadir pasarelas de pago… prácticamente todo lo que se te ocurra hacer. Los plugins también tienen sus actualizaciones propias, que son enviadas por los desarrolladores de los mismos.

Tanto la versión de WordPress como los plugins instalados en tu web deben estar actualizados a su última versión para garantizar el correcto funcionamiento de tu página. El problema de esto es que pueden surgir incompatibilidades entre ellos.

¿Qué consigues con el mantenimiento?
  • Mantener actualizado WordPress y los plugins instalados
  • Resolución de posibles incompatibilidades entre ellos
  • Copias de seguridad semanales de tu web actualizadas en un servidor propio externo
  • Recuperación de la web en caso de desastre
  • Soporte y resolución de dudas vía email

 

El mantenimiento no incluye actualizaciones de contenido ni modificaciones de la página web a petición del cliente. Para ello, es aconsejable contratar una bolsa de trabajo aparte.